Chung kết
Lịch thi đấu
Final FT HT
Valur 1 6
Rây-kia-vích 2
0
2
0
1