Jaturong Pimkoon logo
  • Tên: Jaturong Pimkoon
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao: 176
  • Ngày sinh: 03/09/1993
  • Chân thường dùng: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.068 Triệu
CLB hiện tại
SốĐội bóngVị trí
10
BEC Tero Sasana Tiền đạo cánh trái