2019-2021
Qualifying Groups
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
Group A Tr T H B +/- Điểm
1 Guinea 2 1 1 0 0 4
2 Mali 2 1 1 0 0 4
3 Namibia 2 1 0 1 0 3
4 Chad 2 0 0 2 0 0
Group B Tr T H B +/- Điểm
1 Uganda 2 1 1 0 0 4
2 Burkina Faso 2 1 1 0 0 4
3 Malawi 2 1 0 1 0 3
4 South Sudan 2 0 0 2 0 0
Group C Tr T H B +/- Điểm
1 Ghana 2 2 0 0 0 6
2 Sudan 2 1 0 1 0 3
3 Nam Phi 2 1 0 1 0 3
4 São Tomé e Príncipe 2 0 0 2 0 0
Group D Tr T H B +/- Điểm
1 Gambia 2 1 1 0 0 4
2 Gabon 2 1 1 0 0 4
3 CHDC Congo 2 0 2 0 0 2
4 Angola 2 0 0 2 0 0
Group E Tr T H B +/- Điểm
1 Morocco 2 1 1 0 0 4
2 Mauritania 2 1 1 0 0 4
3 Trung Phi 2 1 0 1 0 3
4 Burundi 2 0 0 2 0 0
Group F Tr T H B +/- Điểm
1 Mozambique 2 1 1 0 0 4
2 Cameroon 2 1 1 0 0 4
3 Cape Verde 2 0 2 0 0 2
4 Rwanda 2 0 0 2 0 0
Group G Tr T H B +/- Điểm
1 Comoros 2 1 1 0 0 4
2 Kenya 2 0 2 0 0 2
3 Ai Cập 2 0 2 0 0 2
4 Togo 2 0 1 1 0 1
Group H Tr T H B +/- Điểm
1 Algeria 2 2 0 0 0 6
2 Zimbabwe 2 1 1 0 0 4
3 Botswana 2 0 1 1 0 1
4 Zambia 2 0 0 2 0 0
Group I Tr T H B +/- Điểm
1 Senegal 2 2 0 0 0 6
2 Congo 2 1 0 1 0 3
3 Guinea Bissau 2 1 0 1 0 3
4 Swaziland 2 0 0 2 0 0
Group J Tr T H B +/- Điểm
1 Tunisia 2 2 0 0 0 6
2 Tanzania 2 1 0 1 0 3
3 Li-bi 2 1 0 1 0 3
4 Guinea Xích Đạo 2 0 0 2 0 0
Group K Tr T H B +/- Điểm
1 Madagascar 2 2 0 0 0 6
2 Ethiopia 2 1 0 1 0 3
3 Bờ Biển Ngà 2 1 0 1 0 3
4 Niger 2 0 0 2 0 0
Group L Tr T H B +/- Điểm
1 Nigeria 2 2 0 0 0 6
2 Benin 2 1 0 1 0 3
3 Sierra Leone 2 0 1 1 0 1
4 Lesotho 2 0 1 1 0 1