Bảng
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
Group A Tr T H B +/- Điểm
1 Argentina 0 0 0 0 0 0
2 Uruguay 0 0 0 0 0 0
3 Bolivia 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 0 0 0 0 0 0
5 Chile 0 0 0 0 0 0
6 Australia 0 0 0 0 0 0
Group B Tr T H B +/- Điểm
1 Peru 0 0 0 0 0 0
2 Colombia 0 0 0 0 0 0
3 Venezuela 0 0 0 0 0 0
4 Brazil 0 0 0 0 0 0
5 Ecuador 0 0 0 0 0 0
6 Qatar 0 0 0 0 0 0