Bảng
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
Group A Tr T H B +/- Điểm
1 Cameroon 1 1 0 0 0 3
2 Mali 1 1 0 0 0 3
3 Burkina Faso 1 0 0 1 0 0
4 Zimbabwe 1 0 0 1 0 0
Group B Tr T H B +/- Điểm
1 Li-bi 0 0 0 0 0 0
2 Congo 0 0 0 0 0 0
3 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0
4 Niger 0 0 0 0 0 0
Group C Tr T H B +/- Điểm
1 Uganda 0 0 0 0 0 0
2 Morocco 0 0 0 0 0 0
3 Togo 0 0 0 0 0 0
4 Rwanda 0 0 0 0 0 0
Group D Tr T H B +/- Điểm
1 Zambia 0 0 0 0 0 0
2 Guinea 0 0 0 0 0 0
3 Namibia 0 0 0 0 0 0
4 Tanzania 0 0 0 0 0 0