0 - 5
(0 - 2)
Hết

Tình hình chính

Ghi/mất bàn trong 30 trận