4 - 1
(2 - 0)
Hết

Tình hình chính

Ghi/mất bàn trong 30 trận