0 - 3
(0 - 1)
Hết

Tình hình chính

Thống kê đội bóng

Ghi/mất bàn trong 30 trận