2 - 1
(0 - 0)
Hết

Tình hình chính

Thống kê đội bóng

Ghi/mất bàn trong 30 trận