7 - 1
(4 - 0)
Hết

Tình hình chính

Phân tích kỹ thuật trận đấu