0 - 4
(0 - 2)
Hết

Thống kê đội bóng

Ghi/mất bàn trong 30 trận