9 - 0
(3 - 0)
Hết

Tình hình chính

Phân tích kỹ thuật trận đấu

Ghi/mất bàn trong 30 trận