1 - 1
(0 - 0)
Hết
 

Tình hình chính

Phân tích kỹ thuật trận đấu

Ghi/mất bàn trong 30 trận