1 - 2
(0 - 1)
Hết

Tình hình chính

Ghi/mất bàn trong 30 trận