Vòng 2
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
I Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Turkey 6 4 66.7% 2 72.8 69.3 -1
2 Spain 6 4 66.7% 2 71.7 69.5 3
3 Montenegro 6 4 66.7% 2 77.3 76.3 -1
4 Latvia 6 3 50% 3 77.7 76.8 1
5 Ukraine 6 2 33.3% 4 78 73.7 -3
6 Slovenia 6 1 16.7% 5 70.8 82.7 1
J Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Poland 6 5 83.3% 1 87 79.3 5
2 Lithuania 6 5 83.3% 1 81.2 75 3
3 Italy 6 4 66.7% 2 77.7 71.8 -1
4 Hungary 6 3 50% 3 70.3 71.3 1
5 Croatia 6 1 16.7% 5 71.2 78.7 -3
6 Netherlands 6 0 0% 6 76.8 88 -6
K Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Russia 6 5 83.3% 1 84.7 70.8 5
2 France 6 4 66.7% 2 76.3 66.8 1
3 Finland 6 3 50% 3 76.7 79.7 -1
4 Czech Republic 6 3 50% 3 71 77.3 -1
5 Bulgaria 6 2 33.3% 4 69.3 82.5 -3
6 Bosnia and Herzegovina 6 1 16.7% 5 78.5 79.3 1
L Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Greece 6 5 83.3% 1 76.5 74.7 2
2 Germany 6 3 50% 3 84.8 75.5 -2
3 Serbia 6 3 50% 3 79.8 71 1
4 Georgia 6 3 50% 3 77.8 78.8 -2
5 Israel 6 2 33.3% 4 81.2 86 -1
6 Estonia 6 2 33.3% 4 67.7 81.8 2