XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Taiwan Beer 16 0 100.0% 0 10-0 T16
2 Yulon Dinosaurs 10 6 62.5% 6 6-4 T1
3 Jeoutai Basketball 7 10 41.2% 9.5 3-7 B-1
4 Bank of Taiwan 5 12 29.4% 11.5 3-7 B-1
5 Pu-Yuan 4 14 22.2% 13 4-6 T1