XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Taiwan Beer 25 7 78.1% 0 8-2 T5
2 Pu-Yuan 17 15 53.1% 8 6-4 B-4
3 Yulon Dinosaurs 16 16 50.0% 9 3-7 B-2
4 Bank of Taiwan 14 18 43.8% 11 3-7 B-2
5 Jeoutai Basketball 8 24 25.0% 17 5-5 T3