2016
Bảng
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
A Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 USA 5 5 100% 0 104.8 81.4 5
2 Australia 5 4 80% 1 88.8 73.6 2
3 France 5 3 60% 2 84.6 75.6 -1
4 Serbia 5 2 40% 3 85.2 77.4 1
5 Venezuela 5 1 20% 4 63 88.8 -2
6 China 5 0 0% 5 63.6 93.2 -5
B Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Spain 5 3 60% 2 86.4 71.4 3
2 Argentina 5 3 60% 2 88.2 85.6 -1
3 Croatia 5 3 60% 2 80 81.4 1
4 Lithuania 5 3 60% 2 78.4 85.6 -2
5 Brazil 5 2 40% 3 82.2 81.4 1
6 Nigeria 5 1 20% 4 78.4 88.2 -1