XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Promy 28 15 65.1% 0 8-2 T3
2 SK Knights 28 15 65.1% 0 7-3 T5
3 Anyang KGC 26 17 60.5% 2 5-5 T1
4 KCC Egis 23 19 54.8% 4.5 5-5 T1
5 Blackslamer 21 21 50.0% 6.5 3-7 B-1
6 KTF Magicwings 21 22 48.8% 7 6-4 B-2
7 Thunders 19 24 44.2% 9 5-5 T1
8 Phoebus 18 24 42.9% 9.5 3-7 B-2
9 LG Sakers 16 26 38.1% 11.5 4-6 B-2
10 Orions 13 30 30.2% 15 2-8 B-1