XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Blackslamer 6 1 85.7% 0 6-1 T2
2 SK Knights 6 2 75.0% 0.5 6-2 T3
3 KCC Egis 5 3 62.5% 1.5 5-3 T2
4 Anyang KGC 5 4 55.6% 2 5-4 B-1
5 Orions 4 4 50.0% 2.5 4-4 B-2
6 Phoebus 3 4 42.9% 3 3-4 T2
7 KTF Magicwings 3 5 37.5% 3.5 3-5 B-3
8 Promy 3 5 37.5% 3.5 3-5 B-5
9 LG Sakers 3 5 37.5% 3.5 3-5 T1
10 Thunders 1 6 14.3% 5 1-6 B-2