2019
Tháng 3
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
A Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Mitsubishi Electric Dolphins Women's 5 5 100% 0 83.2 69.2 5
2 New Zealand Woman's 5 4 80% 1 85 74.8 -1
3 Chinese Taipei White Women's 5 2 40% 3 74.2 75.6 1
4 Cheongju KB Stars Women's 5 2 40% 3 72.6 75 -1
5 Chinese Taipei Blue Women's 5 2 40% 3 76.2 83.4 1
6 Philippines Woman's 5 0 0% 5 81.6 94.8 -5