2013
Rank Round
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
13-16 Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 South Korea Woman's U19 3 3 100% 0 86.7 60.3 3
2 Argentina Woman's U19 3 2 66.7% 1 64 59.3 2
3 Mali Woman's U19 3 1 33.3% 2 51.7 58.3 -2
4 Senegal Women's U19 3 0 0% 3 44.3 68.7 -3
3-4 Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Australia Woman's U19 1 1 100% 0 73 68 1
2 Spain Women's U19 1 0 0% 1 68 73 -1
5-8 Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 China Women's U19 2 2 100% 0 69 57 2
2 Canada Woman's U19 2 1 50% 1 69 67 1
3 Brazil Woman's U19 2 1 50% 1 67.5 65.5 -1
4 Japan Woman's U19 2 0 0% 2 56.5 72.5 -2
9-12 Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Russia Woman's U19 2 2 100% 0 82.5 74 2
2 Serbia Women's U19 2 1 50% 1 74.5 51 1
3 Netherlands Women's U19 2 1 50% 1 73 74 -1
4 Lithuania Women's U19 2 0 0% 2 52 83 -2