2013
Vòng 1
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
A Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Brazil Woman's U19 3 3 100% 0 80.7 70 3
2 Russia Woman's U19 3 2 66.7% 1 75 65 2
3 Serbia Women's U19 3 1 33.3% 2 68.3 77.3 -2
4 South Korea Woman's U19 3 0 0% 3 79.3 91 -3
B Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Spain Women's U19 3 3 100% 0 77.7 55 3
2 Australia Woman's U19 3 2 66.7% 1 76 70.3 -1
3 Japan Woman's U19 3 1 33.3% 2 76 82.7 1
4 Argentina Woman's U19 3 0 0% 3 49.3 71 -3
C Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 France Woman's U19 3 3 100% 0 74.3 47 3
2 Canada Woman's U19 3 2 66.7% 1 49.7 44 -1
3 Netherlands Women's U19 3 1 33.3% 2 69.7 67 1
4 Senegal Women's U19 3 0 0% 3 24.7 60.3 -3
D Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 USA Woman's U19 3 3 100% 0 106.3 43 3
2 China Women's U19 3 2 66.7% 1 77 70.7 1
3 Lithuania Women's U19 3 1 33.3% 2 65.3 80.3 -1
4 Mali Woman's U19 3 0 0% 3 40 94.7 -3