2011
Rank Round
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
11-12名 Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Chinese Taipei Woman'sU19 1 1 100% 0 86 49 1
2 Chile Woman'sU19 1 0 0% 1 49 86 -1
13-16名 Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Argentina Woman's U19 2 2 100% 0 91.5 71 2
2 Slovenia Woman'sU19 2 1 50% 1 44.5 44.5 -1
3 Egypt Woman'sU19 2 1 50% 1 46.5 47 1
4 Nigeria Woman's 2 0 0% 2 0 20 -2
9-10名 Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 China Women's U19 1 1 100% 0 66 62 1
2 Italy Woman'sU19 1 0 0% 1 62 66 -1
9-12名 Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 China Women's U19 1 1 100% 0 88 50 1
2 Italy Woman'sU19 1 1 100% 0 67 48 1
3 Chile Woman'sU19 1 0 0% 1 48 67 -1
4 Chinese Taipei Woman'sU19 1 0 0% 1 50 88 -1