2011
Bảng
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
A Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Canada Woman's U19 3 3 100% 0 83.3 51.3 3
2 Italy Woman'sU19 3 2 66.7% 1 65 65 -1
3 China Women's U19 3 1 33.3% 2 68.7 71 1
4 Egypt Woman'sU19 3 0 0% 3 59 88.7 -3
B Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 USA Woman's U19 3 3 100% 0 81.3 55 3
2 Japan Woman's U19 3 2 66.7% 1 81 73.3 2
3 Russia Woman's U19 3 1 33.3% 2 62.3 72.3 -2
4 Argentina Woman's U19 3 0 0% 3 57 81 -3
C Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Australia Woman's U19 3 3 100% 0 54.7 30.3 3
2 France Woman's U19 3 2 66.7% 1 41.3 34.3 -1
3 Chile Woman'sU19 3 1 33.3% 2 34 45.3 1
4 Nigeria Woman's 3 0 0% 3 0 20 -3
D Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Brazil Woman's U19 3 3 100% 0 75.3 54.7 3
2 Spain Women's U19 3 2 66.7% 1 72 58.7 2
3 Chinese Taipei Woman'sU19 3 1 33.3% 2 60 79.3 -2
4 Slovenia Woman'sU19 3 0 0% 3 60.3 75 -3