2007
Bảng
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
A Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Slovakia Woman's U19 3 3 100% 0 73.3 64.7 3
2 Spain Women's U19 3 2 66.7% 1 74.7 53.3 1
3 South Korea Woman's U19 3 1 33.3% 2 63.7 81 -1
4 Argentina Woman's U19 3 0 0% 3 62.3 75 -3
B Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 USA Woman's U19 3 3 100% 0 95.7 45 3
2 China Women's U19 3 2 66.7% 1 70.3 66.3 1
3 Lithuania Women's U19 3 1 33.3% 2 60.7 63.3 -1
4 Cote D Ivoire women's 3 0 0% 3 35.7 87.7 -3
C Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Serbia Women's U19 3 3 100% 0 85.3 74.3 3
2 Czech Republic Woman's U19 3 2 66.7% 1 82.3 75 1
3 Canada Woman's U19 3 1 33.3% 2 65.7 72.7 -1
4 Japan Woman's U19 3 0 0% 3 84 95.3 -3
D Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Australia Woman's U19 3 3 100% 0 78.7 61.3 3
2 Sweden Women's U19 3 2 66.7% 1 79.3 69.7 -1
3 Brazil Woman's U19 3 1 33.3% 2 66 69.3 1
4 Mali Woman's U19 3 0 0% 3 61 84.7 -3