2007
Eighth Chung kếts
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
A Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 USA Woman's U19 3 3 100% 0 90.3 65 3
2 Spain Women's U19 3 2 66.7% 1 74.3 59.7 1
3 Slovakia Woman's U19 3 2 66.7% 1 66.7 63.7 -1
4 South Korea Woman's U19 3 2 66.7% 1 76.3 85.7 2
5 China Women's U19 3 0 0% 3 61 73.7 -3
6 Lithuania Women's U19 3 0 0% 3 57.7 78.7 -3
B Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Serbia Women's U19 3 3 100% 0 69 54.3 3
2 Sweden Women's U19 3 2 66.7% 1 65.7 58 1
3 Australia Woman's U19 3 2 66.7% 1 70.7 66 -1
4 Czech Republic Woman's U19 3 1 33.3% 2 75.7 78.3 1
5 Brazil Woman's U19 3 1 33.3% 2 68 78.7 -1
6 Canada Woman's U19 3 0 0% 3 58 71.7 -3