XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Cathay Life Women 17 0 100.0% 0 10-0 T17
2 Taiyuan (w) 7 10 41.2% 10 3-7 B-3
3 ChungHua Telecom (w) 7 10 41.2% 10 5-5 T2
4 Taipower (w) 3 14 17.6% 14 2-8 B-2