2017
Group match
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
A Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Iran 0 0 0% 0 0 0 -0
2 Jordan 0 0 0% 0 0 0 -0
3 Indiana 0 0 0% 0 0 0 -0
4 Syrian 0 0 0% 0 0 0 -0
B Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 China 0 0 0% 0 0 0 -0
2 Philippines 0 0 0% 0 0 0 -0
3 Iraq 0 0 0% 0 0 0 -0
4 Qatar 0 0 0% 0 0 0 -0
C Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Kazakhstan 0 0 0% 0 0 0 -0
2 New Zealand 0 0 0% 0 0 0 -0
3 Lebanon 0 0 0% 0 0 0 -0
4 South Korea 0 0 0% 0 0 0 -0
D Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Japan 0 0 0% 0 0 0 -0
2 Australia 0 0 0% 0 0 0 -0
3 Hong Kong 0 0 0% 0 0 0 -0
4 China taibei 0 0 0% 0 0 0 -0