CBA
Zhejiang Golden Bulls
106 - 104
(53 - 47)
Hết
Beijing Ducks
Chưa có dữ liệu