Virginia
80 - 68
(37 - 25)
Hết
Notre Dame

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến