NBA
Toronto Raptors
107 - 92
(41 - 44)
Hết
Los Angeles Lakers

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Toronto Raptors Dữ liệu thống kê

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê