Texas
77 - 79
(48 - 38)
Hết
Texas Tech

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến