NBL
Sendai 89
76 - 58
(33 - 30)
Hết
F Eagles Nagoya

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến