IPL
Rixiong Lixian Maccabi
93 - 85
(39 - 49)
Hết
Bnei Herzliya

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến