LEB
Real Murcia
76 - 67
(38 - 30)
Hết
Royal Canoe

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến