ACB
Polaris World CB Murcia
84 - 81
(37 - 42)
Hết
Baloncesto Fuenlabrada
Chưa có dữ liệu