NBA
Oklahoma City Thunder
99 - 128
(46 - 58)
Hết
Los Angeles Lakers

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê