ACB
Obradoiro CAB
63 - 78
(35 - 42)
Hết
San Pablo Burgos

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến