NBA
New York Knicks
109 - 116
(45 - 61)
Hết
Brooklyn Nets

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New York Knicks Dữ liệu thống kê

Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê