BJL
Nagano Shinshu Brave Warriors
61 - 72
(27 - 38)
Hết
Hitachi Sunrockers

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến