FC
Nadezhda Orenburg Women
77 - 63
(35 - 38)
Hết
Dynamo GUVD NOVOSIBIRSK Woman
Chưa có dữ liệu