Nacional Montevideo
77 - 66
(34 - 37)
Hết
Defensor Sporting
Chưa có dữ liệu