Nacional Montevideo
77 - 66
(34 - 37)
Hết
Defensor Sporting

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến