LNB
Monaco
86 - 59
(40 - 27)
Hết
Limoges

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến