MBA Moscow Women's
57 - 94
(34 - 49)
Hết
UMMC Ekaterinburg Woman's

Bảng xếp hạng

Thành tích đối đầu   

Tỷ số quá khứ   

3 trận sắp tới