BBL
LTi Giessen 46ers
81 - 106
(33 - 60)
Hết
Ratiopharm Ulm

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến