LSU
92 - 76
(51 - 31)
Hết
Arkansas

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến