CBA
Jilin Northeast Tigers
105 - 97
(56 - 44)
Hết
NanJing TongXi DaSheng

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Jilin Northeast Tigers Dữ liệu thống kê

NanJing TongXi DaSheng Dữ liệu thống kê