NBL
Hyogo storks
94 - 81
(45 - 32)
Hết
Kumamoto Volters

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến