NBL
Gunma Crane Thunders
86 - 81
(41 - 33)
Hết
Tsukuba Robots

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến