FC
Good Angels Kosice Woman's
VS
Hoãn
Samorin Women's

Tỷ số quá khứ